fbpx

1.      Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je Orbit travel s.r.o., se sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 06280111, DIČ: CZ06280111.

2.      Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku uhrazení závazné objednávky výletu či jiné služby/produktu nebo uplatněním voucheru dle pokynů na něm uvedených. Závaznou objednávku/rezervaci musí zákazník zaslat emailem nebo vyplněním příslušného objednávkového/rezervačního formuláře. Objednaná místa v termínu jsou garantována až po uhrazení objednávky a připsání peněžních prostředků na bankovním účtu Orbit travel s.r.o.

3.      Úhrada výletu/služby/produktu

Zákazník je povinen uhradit cenu výletu cestovní agentuře Orbit travel s.r.o. formou hotovostní či bezhotovostní dle údajů uvedených na objednávce/faktuře. Formy úhrady akceptujeme složenkou, bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo ve výjimečných případech v hotovosti. Ve specifických případech, například při nákupu prostřednictvím našeho externího prodejce (slevového portálu, jiné CK/CA atp.), může hradit zákazník plnou částku výletu na účet a dle údajů poskytnutých prodejcem. Doplňkové služby jako cestovní pojištění, prohlídka města s průvodcem, místenky atp. se vždy hradí přímo na účet Orbit travel s.r.o. dle našich pokynů k platbě.

4.      Práva zákazníka

Zákazník má právo na:

5.      Storno podmínky

Storno ze strany zákazníka

Po zaplacení výletu na konkrétní termín

V případě, že je umožněna platba hotově při nástupu do autobusu, tak je zákazník povinen uhradit na požádání rezervační depozit ve výši 200 Kč/os a nebo s námi uzavřít závaznou rezervační smlouvu. 

V případě zakoupení služeb přes slevový portál není možné storno a změna termínu je možná pouze po dohodě s CA. 

Ostatní poplatky

Změna jména či termínu výletu či ostatních služeb nemusí být z naší strany umožněna. Nelze si na ni činit jakýkoliv nárok.

Vstupné, případně jiné doplatky k výletu, které se hradí předem na účet Orbit travel s.r.o. je možné stornovat maximálně do 14 dnů před plánovaným poskytnutím služeb (realizaci výletu). Vstupné, případně jiné doplatky k výletu, které se hradí až v autobuse v den odjezdu se při stornu výletu ze strany zákazníka taktéž automaticky stornují. Zakoupení vstupného v autobuse je vždy dobrovolné a pokud klient chce využít pouze dopravu a vstupné si zajistit ve vlastní režii či nemá zájem o vstupné vůbec, tak není nutné toto předem hlásit a v autobuse není povinné si vstupné zakoupit či platit další doplňkové služby (kromě cestovního pojištění, pokud bylo objednáno předem). 

6.      Nečerpání služeb

Pokud zákazník objednávku u objednavatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že je objednávka učiněna pro více osob a některá z osob se v den odjezdu nedostaví k odjezdu, vyhrazujeme si právo toto místo poskytnout jinému zákazníkovi bez náhrady. 

7.      Zrušení služby ze strany poskytovatele

Vyhrazujeme si právo výlet nebo prohlídku zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci). O zrušení konkrétní akce je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka nejpozději 24 hodin před termínem služby/výletu. Dále je povinen zákazníkovi nabídnout jiný termín a nebo vrátit plnou výši ceny výletu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů a programu výletu. Je povinen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 24 hodin před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

8.       Ostatní

Orbit travel s.r.o. je oprávněna upravit dle nutné potřeby výlet v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci)

CA Orbit travel s.r.o. neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu

Ochrana osobních dat – osobní údaje klienta budou použity jen pro potřeby Orbit travel s.r.o. a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

9.      Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek emailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost poskytovateli emailem.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019

V Praze dne 1.8.2021

Orbit travel s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady
120 00 Praha

IČ: 06280111, DIČ: CZ06280111

Speciální akce a slevy

Nezmeškejte žádnou výhodnou akci a přihlaste se k odběru našich novinek