1.      Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je Orbit travel s.r.o., se sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 06280111, DIČ: CZ06280111.

2.      Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku uhrazení závazné objednávky výletu či jiné služby/produktu nebo uplatněním voucheru dle pokynů na něm uvedených. Závaznou objednávku/rezervaci musí zákazník zaslat emailem nebo vyplněním příslušného objednávkového/rezervačního formuláře.

3.      Úhrada výletu/služby/produktu

Zákazník je povinen uhradit cenu výletu cestovní agentuře Orbit travel s.r.o. formou hotovostní či bezhotovostní dle údajů uvedených na objednávce/faktuře. Formy úhrady akceptujeme složenkou, bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo ve výjimečných případech v hotovosti. Ve specifických případech, například při nákupu prostřednictvím našeho externího prodejce (slevového portálu, jiné CK/CA atp.), může hradit zákazník plnou částku výletu na účet a dle údajů poskytnutých prodejcem. Doplňkové služby jako cestovní pojištění, prohlídka města s průvodcem, místenky atp. se vždy hradí přímo na účet Orbit travel s.r.o. dle našich pokynů k platbě.

4.      Práva zákazníka

Zákazník má právo na:

5.      Storno podmínky

Storno ze strany zákazníka

Po zaplacení výletu na konkrétní termín

V případě, že je umožněna platba hotově při nástupu do autobusu a zákazník se v den odjezdu nedostaví, tak objednávka se považuje za zrušenou bez jakýchkoliv poplatků. 

Tyto storno podmínky se vztahují pouze na služby zakoupené prostřednictvím webových stránek www.orbittravel.cz za ceny uvedené na stránkách www.orbittravel.cz. Vouchery ze slevových portálů či jiné vouchery, zakoupené s konkrétním termínem, není možné stornovat nebo refundovat. Dárkové vouchery není možné stornovat ani refundovat. 

Ostatní poplatky

Změna jména či termínu výletu či ostatních služeb nemusí být z naší strany umožněna. Nelze si na ni činit jakýkoliv nárok.

Vstupné, případně jiné doplatky k výletu, které se hradí předem na účet Orbit travel s.r.o. je možné stornovat maximálně do 14 dnů před plánovaným poskytnutím služeb (realizaci výletu). 

6.      Nečerpání služeb

Pokud zákazník objednávku u objednavatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že je objednávka učiněna pro více osob a některá z osob se v den odjezdu nedostaví k odjezdu, vyhrazujeme si právo toto místo poskytnout jinému zákazníkovi bez náhrady. 

7.      Zrušení služby ze strany poskytovatele

Vyhrazujeme si právo výlet nebo prohlídku zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci). O zrušení konkrétní akce je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka nejpozději 24 hodin před termínem služby/výletu. Dále je povinen zákazníkovi nabídnout jiný termín a nebo vrátit plnou výši ceny výletu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů a programu výletu. Je povinen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 24 hodin před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

8.       Ostatní

Orbit travel s.r.o. je oprávněna upravit dle nutné potřeby výlet v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci)

CA Orbit travel s.r.o. neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu

Ochrana osobních dat – osobní údaje klienta budou použity jen pro potřeby Orbit travel s.r.o. a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

9.      Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek emailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost poskytovateli emailem.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019

V Praze dne 1.1.2019

Orbit travel s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady
120 00 Praha

IČ: 06280111, DIČ: CZ06280111

Speciální akce a slevy

Nezmeškejte žádnou výhodnou akci a přihlaste se k odběru našich novinek